Pages

Thursday, August 2, 2012

Majlis Konvokesyen Ke-40 Universiti Kebangsaan Malaysia

Seperti yang dijanjikan, susunan sidang mengikut Fakulti/Institut Majlis Konvokesyen ke-40, Universiti Kebangsaan Malaysia yang akan diadakan pada 20-23 Oktober 2012 adalah seperti yang berikut:
Pelajar-pelajar tahun akhir Fakulti Sains dan Teknologi dijangka akan bergraduat pada hari Ahad, 21 Oktober 2012.  Majlis akan dibahagikan kepada 2 sesi iaitu sesi pagi untuk Pusat Pengajian Sains Sekitaran dan Sumber Alam (PPSSSA) dan Pusat Pengajian Sains Matematik (PPSM) manakala sesi petang untuk Pusat Pengajian Sains Kimia dan Teknologi Makanan (PPSKTM), Pusat Pengajian Fizik dan Gunaan (PPFG) dan Pusat Pengajian Biosains dan Bioteknologi (PPBB).


Sehubungan dengan itu, pelajar tahun akhir yang bakal bergraduat diminta untuk menyemak maklumat konvo melalui laman web konvo di www.ukm.my/konvo mulai 1 Ogos 2012 jam 4.00 petang. Bahagian Pengurusan Akademik hanya akan menjana sidang konvokesyen kepada pelajar yang benar-benar berstatus tamat/konvokesyen. Bagi pelajar yang masih menjalani Latihan Industri (LI), menyiapkan tesis, mengambil sem 3, mengambil peperiksaan ulangan khas dan gred Tidak Lengkap (TL), penjanaan sidang hanya akan dibuat setelah gred diperolehi daripada fakulti masing-masing.


Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains dan Teknologi (PMFST) mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua mahasiswa/i FST khususnya yang bakal bergraduasi pada tahun ini. Semoga kejayaan anda semua dapat menjadi pemangkin kecemerlangan warga FST pada masa akan datang, insyaAllah.


.: Keilmuan, Kebajikan, Kesatuan :.